Ondernemers gezocht – uitnodiging marktconsultatie zandeilanden

Uitnodiging marktconsultatie zandeilanden Vinkeveense Plassen.

Datum: dinsdag 28 november 2017 – inloop tussen 19.00 en 22.00 uur.

Locatie: Event centre Apollohotel – afslag A2 – Vinkeveen.

De gemeente Ronde Venen en het Recreatieschap zoeken naar een nieuwe toekomst voor de Vinkeveense Plassen. Een prachtig recreatiegebied langs de A2 met jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers onder de rook van Amsterdam. Wij willen hierbij nadrukkelijk ruimte maken voor recreatief ondernemerschap. Ondernemers kennen – veel beter dan de overheid – de behoefte van de toekomstige recreant! 

Vol verwachting nodigen wij u uit om uw ideeën, plannen en wensen te presenteren voor toeristisch-recreatieve (her)ontwikkeling van de mooie zandeilanden van de Vinkeveense Plassen. Wij denken bijvoorbeeld aan horeca, waterwoningen en een klimbos. Maar u verrast ons vast met  minder traditionele initiatieven.

Creëer uw eigen mogelijkheden op de zandeilanden

De gemeente werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor het Plassengebied met meer ruimte voor ondernemerschap. U kunt met uw inbreng mede bepalen waar dit plan úw ondernemerschap mogelijk maakt.

Recreatieschap zoekt kansrijke initiatieven

Het is bovendien een mooie voorbereiding op de vraag van het Recreatieschap. Na de zomervakantie van 2018 gaat het schap op zoek naar ondernemers met kansrijke initiatieven voor de zandeilanden. Het biedt dan de eilanden te pacht aan.

Kom voor informatie – denk mee en/of deel vertrouwelijk uw plannen

Tijdens de avond kunt u op kaarten, in meedenksessies en individueel (vertrouwelijk) aangeven hoeveel bebouwing u waar rendabel vindt. Waar past een watercamping, horeca of wellness? Hoeveel m2 heeft  u nodig? De gemeente informeert u over de voorwaarden, van parkeren tot riolering en elektriciteit. U kunt per cluster zandeilanden meedenken over de invulling en er is tijd om te netwerken. En mocht u vertrouwelijk uw plannen met ons willen delen, dan staan collega’s u te woord in aparte ruimtes.

Programma

Inloop van 19.00 – 19.30 uur Drie informatiesessies bestemmingsplan Plassengebied

 • 19.30 – 19.45 uur
 • 20.15 – 20.30 uur
 • 21.00 – 21.15 uur

Drie parallelle meedenksessies over de zandeilanden

 • 19.45 – 20.30 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden
 • 20.30 – 21.15 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden
 • 21.15 – 22.00 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden

Individuele vertrouwelijke gesprekken

 • 19.30 – 22.00 uur – ieder kwartier

Netwerken doorlopend van 19.30 tot 22.00 uur

Hier vindt u een »totaaloverzicht van het programma.

Van plan om te komen? Meldt u zich dan uiterlijk 27 november aan

U kunt zich aanmelden via »het aanmeldformulier.

Graag willen we van u weten waar uw interesse naar uit gaat. Er zijn meerdere combinaties mogelijk.

Bent u verhinderd en wel ideeën? Deel ze dan per mail of telefoon

U kunt uw wensen en ideeën doorgeven aan Coen van Beusekom, adviseur exploitatie Recreatieschap. Per mail: c.van.beusekom@recreatiemiddennederland.nl of telefonisch: 06 29 07 89 39.

Werkzaamheden Vinkeveense Plassen zijn begonnen

De werkzaamheden, aanbrengen en vervangen van de oeververdediging op de Vinkeveense Plassen zijn begonnen. De aannemer heeft in de tweede week van maart de eerste materialen, machines en opslagplaatsen in gereedheid gebracht. In de derde week van maart 2018, is na enige vertraging, begonnen met de plaatsing van de eerste nieuwe oeverwanden en steigers langs zandeilanden en legakkers.

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorheen Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op de hoogte brengen van de planning en werkzaamheden. Ook zullen er borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Vinkeveense Plassen
Deze mensen werken aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen.

 

Bijeenkomst Gemeente De Ronde Venen: “Wat kunt u bijdragen aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen?”

Bijeenkomst Gemeente De Ronde Venen: “Wat kunt u bijdragen aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen?”

Gemeente De Ronde Venen maakt momenteel een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden, wil de gemeente toe naar een situatie waarin de regels en de bebouwing beter met elkaar kloppen.

Op 26 september 2017 gaat de gemeente tijdens de bijeenkomst met aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we hier samen aan kunnen werken, wat eigenaren of gebruikers van de legakkers dan van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente dan van hen mag verwachten. Tussen 19.15 en 21.30 uur bent u van harte welkom in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Wel vraagt de gemeente om u van te voren aan te melden. Dit kan via www.derondevenen.nl/bebouwingvinkeveenseplassen

Hoewel er op dit moment nog (bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er veel blokhutten en andere bouwsels. In het bestemmingsplan waar nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd mag worden, hoe groot dat dan mag zijn en onder welke voorwaarden.Deze nieuwe regels maakt de gemeente omdat ze graag wil dat recreëren, natuur en waterkwaliteit samen gaan. Dat is namelijk de kracht van de Vinkeveense Plassen.

Programma bijeenkomst 

Thematafels over: bebouwing – voorzieningen – inrichting

In het nieuwe bestemmingplan komen duidelijke regels voor bebouwing en voor wat u mag doen op uw legakker. Hoe die regels er uit kunnen zien, wordt nu nog onderzocht. We willen met u alvast vooruit kijken naar het moment dat de nieuwe regels er zijn. En dan? Aan verschillende tafels gaan we met u daarover in gesprek aan de hand van de volgende thema’s:

 • Bebouwing: Wat als u bouwsel te groot is? Of als er teveel bouwsels op een legakker staan?
 • Voorzieningen: Er komen ook afspraken over lozing van afvalwater, aanleg van stukjes natuur, inzameling van afval, opwekking van energie en andere voorzieningen.
 • Inrichting: Er komen ook duidelijke afspraken over de inrichting van de akkers. Met welk soort beplanting, beschoeiing, de plaats van gebouwtjes en andere bebouwing.

Toelichting op het proces en stand van zaken bestemmingsplan

Tijdens deze avond kunt u op drie momenten naar een toelichting op het proces en de stand van zaken van het bestemmingsplan Plassengebied. Hier leggen we uit waarom het nodig is regels te maken, hoe we dit aanpakken en wanneer u hierover ongeveer duidelijkheid kunt verwachten. Dit is om 19.30 uur, 20.15 uur en om 21.00 uur

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

42 legakkers Vinkeveense Plassen krijgen nieuwe eigenaar

In totaal krijgen 42 legakkers op de Vinkeveense Plassen een nieuwe eigenaar. Bij een veiling op 18 april 2017, zijn 40 van deze eilandjes verkocht. Via de notaris zijn daarna nog eens 2 eilandjes aan particulieren verkocht.

Twee legakkers die te koop stonden, blijven in handen van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het Recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook deze behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

 

Nog vier eilandjes in de Vinkeveense Plassen te koop

Tijdens de veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april 2017 zijn uiteindelijk 40 van de 44 legakkers verkocht. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft besloten de vier overgebleven eilanden andermaal te koop aan te bieden. Serieus geïnteresseerden kunnen zich tot 3 mei 2017, 16.00 uur inschrijven bij de notaris en een schriftelijk bod uitbrengen op een kavel naar keuze.

Dit besluit is genomen nadat bleek dat er ook na de veiling belangstelling was voor de eilandjes. Mensen die zich voor de veiling te laat inschreven, die tijdens de veiling achter het net visten of mensen die alsnog interesse in een eiland hebben, krijgen nu een laatste kans eigenaar te worden van legakker 3, 19, 41 of 42.

De notaris bepaalt na de sluitingstermijn van de inschrijving het hoogste bod per kavel. De hoogste bieder is in principe (afhankelijk van de gunning door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen) de eigenaar van de kavel.

Legakkers zijn langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De opbrengst van de gehele verkoop van de legakkers komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Geslaagde veiling eilandjes Vinkeveense Plassen

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april 2017 is goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. “De belangstelling was goed. Het is een mooi resultaat, dat bijdraagt aan het behoud van het unieke landschap van de Vinkeveense Plassen”, aldus Anco Goldhoorn, bestuurder van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

De veiling bracht in totaal € 440.000 op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Het Recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

Ongeveer de helft van de verkochte legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen drie jaar tijd nieuwe oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van € 50.000. De gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Of bouw mogelijk wordt, is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren. “We moeten als schap helaas keuzes in de financiering maken. Particulieren zijn gelukkig goed in staat om het onderhoud van legakkers zelf te organiseren. Het is pijnlijk om afscheid te moeten nemen van een deel van de legakkers, maar mooi om te weten dat ze nu wel worden behouden,” aldus Goldhoorn.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Amsterdam en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.

Veilingmeester: “Iedereen moet zich op deze veiling gemakkelijk voelen”

Veilingmeester: “Iedereen moet zich op deze veiling gemakkelijk voelen”

Patrick Becks zal op 18 april de openbare veiling van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen leiden. In zijn carrière zag hij al heel wat opmerkelijke veilingobjecten voorbij komen. Maar een legakker-veiling is ook voor hem uniek.

Is veilen nog wel van deze tijd?
“Veilen is oer-Hollands. We doen het al sinds de 17e eeuw. In die tijd werd werkelijk alles geveild, gewoon op de hoek van de straat. Nu nog kennen we bloemenveilingen, onroerend goed veilingen en bijvoorbeeld antiekveilingen.”

“Veilen is de meest authentieke manier van verkopen. Niets blijft verborgen. Het marktmechanisme speelt zich letterlijk voor je neus af. Het is spannend om mee te maken en uiterst transparant. Ik vind het daarom ook heel mooi dat juist voor de publieke verkoop van de legakkers, gekozen is voor deze verkoopvorm.”

Wat is volgens u de belangrijkste reden dat mensen mee moeten doen aan de veiling?
“Bij veel andere veilingen zijn de objecten heel verschillend. In dit geval gaat het om 44 soortgelijke objecten. Dat betekent dat mensen die een legakker willen kopen heel veel kans hebben. Als ze het ene kavel mislopen, dan kunnen ze gewoon meebieden op een volgende.”

Veel mensen hebben nog nooit deelgenomen aan een veiling. Wat is uw belangrijkste advies?
“Informeer uzelf zo goed mogelijk. Over uw aankoop, én over het veilingproces. Kom naar de informatieavonden. Schroom niet om daar uw vragen te stellen.”

“Deze veiling is voor mij een kans om nieuwe mensen te laten kennis maken met mijn vak en mijn passie. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om mensen die geen of weinig veilingervaring hebben op hun gemak te stellen. Te zorgen dat ze het proces begrijpen en ook daadwerkelijk gaan meebieden.”

Patrick Becks leidt de veiling van legakkers op 18 april. Vroeger was hij veilingmeester voor grote internationale veilinghuizen zoals Sotheby’s en Bonhams. Daar was hij verantwoordelijk was voor vele adellijke en koninklijke veilingen. Ook leidde hij vele kunst- en liefdadigheidsveilingen.

Hoe de Vinkeveense Plassen ontstonden

De Vinkeveense Plassen zijn door de jaren heen van grote betekenis geweest. Eerst voor het leveren van turf. Daarna voor de winning van zand voor de Amsterdamse Bijlmer. En nu zijn de plassen een belangrijk recreatiegebied met honderdduizenden bezoekers per jaar. 

Het gebied waar nu de Vinkeveense Plassen liggen, was vroeger land. De plassen zijn ontstaan door het afgraven van veen. Veel andere veengebieden werden ingepolderd. Maar Vinkeveen wilde het water behouden. Het dorp hoopte zo bezoekers te trekken. En met succes, weten we nu.

Met veenstekers werd het veen afgegraven. Van veen werd turf gemaakt. Turf is een eeuwenoude brandstof. Na de Tweede Wereldoorlog werd de vraag naar turf kleiner. Kolen en aardgas waren de nieuwe brandstoffen. Toch is in Vinkeveen tot 1975 veen gestoken.

Het natte veen werd op de kant opgeslagen op de zogeheten legakkers. Hier moest het veen drogen.

Van het gedroogde veen werden turven gestoken en te drogen gelegd.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden miljoenen kubieke meters zand uit die plassen weggezogen. Dit zand diende als ondergrond voor de Bijlmermeer en de aanleg van de A2.

Door de zandwinning ontstond een ruim vijftig meter diepe trechter in de plas. Om het achterland te beschermen tegen wegdrijven richting de plassen, werden zandeilanden aangelegd.

Het karakteristieke landschap van de Vinkeveense Plassen is tegenwoordig het decor van een uniek en veelgebruikt recreatiegebied. Op slechts een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht.

 

Volop media-aandacht voor legakker-verkoop

Met een rondvaartboot trokken afgelopen woensdag vertegenwoordigers van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en gemeente De Ronde Venen over de plassen. Als aftrap van de verkoopcampagne voor 44 legakkers, zetten zij symbolisch een te koop-bord op één van de eilandjes. Veel Nederlandse media waren aan boord om dit vast te leggen.

Koop een eilandkoop een eilandkoop een eiland

“Hartstikke mooi dat op deze manier heel veel mensen in Nederland op de hoogte zijn gebracht van de veiling op 18 april. En dat dit bijzondere recreatiegebied Vinkeveense Plassen de aandacht krijgt, die het verdient,” aldus Daniel Bentveld, projectleider van de veiling.

Enkele berichten uit de media:

 

Openbare veiling van 44 eilanden in de Vinkeveense Plassen

Openbare veiling van 44 eilanden in de Vinkeveense Plassen

Een eigen onbewoond eilandje bezitten in een uniek recreatiegebied? Dat is nu mogelijk. Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 zogenaamde legakkers onder de hamer; langwerpige smalle eilandjes, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. Op 18 april aanstaande is de openbare veiling, in Vinkeveen. Vandaag, 1 maart 2017, begint de verkoopcampagne.

“Op je eigen eiland is het heerlijk vertoeven. Je bootje aanleggen, picknicken, genieten van het uitzicht, de rust, de weidsheid. Alleen of met vrienden. En dat op een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht”, aldus Anco Goldhoorn, wethouder van gemeente De Ronde Venen en bestuurder van Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Het Recreatieschap, huidige eigenaar van deze legakkers, wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Legakkers, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren krijgen de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Ongeveer de helft van de te verkopen legakkers heeft een beschoeiingsverplichting; de nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van het landschap van de Vinkeveense Plassen. “Het is best emotioneel om ze van de hand te doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ze voor de plassen op die manier juist kunnen behouden”, aldus Anco Goldhoorn.

Het plassengebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom gelden beperkende regels in het bestemmingsplan. Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de legakkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd.

Voor geïnteresseerden zijn twee voorlichtingsavonden gepland in sociaal cultureel centrum De Boei in Vinkeveen op 20 en 29 maart aanstaande.

Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten, met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.