Planning beschoeiing

beschoeiing-vinkeveense-plassen

De komende tijd krijgen zandeilanden en enkele legakkers nieuwe beschoeiing.

Aanbesteding
De aanbesteding verloopt via de wettelijke aanbestedingsregels. Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Vinkeveense Plassen het project uitvoert.

Planning
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De werkplanning houdt zoveel mogelijk rekening met druk bezochte plekken en periodes. Prioriteit krijgen de gebieden de meeste recreatieve waarde. De werklocaties zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar en worden dan afgezet met borden en hekken. Bezoekers worden dringend verzocht niet op het werkterrein te komen.

Communicatie
Tot en met december 2017 zullen de betrokken partijen gebruiken om alle voorbereidingen te treffen en de planningen te maken. Zodra duidelijkheid is over de exacte planning en locaties, worden ondernemers, bewoners en andere betrokkenen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook zullen begin volgend jaar borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Werkzaamheden fase 1
De aanlegplekken voor boten en de meest in het oog springende legakkers krijgen in de eerste fase nieuwe beschoeiing: Zandeiland 3 (achterkant), 4, 5 (achterkant), 8, legakkers 10/1 en 10/2, vlonders zandeiland 1. Op onderstaande kaart is aangegeven waar in de eerste fase nieuwe beschoeiing is gepland. Het precieze tijdspad wordt bepaald door de aannemer die de opdracht krijgt.

beschoeiing-fase-1-kaartje

Werkzaamheden fase 2
In 2020 begint de volgende fase van beschoeien. Welke zandeilanden en legakkers dan worden beschoeid, is afhankelijk van de urgentie en van de beschikbare middelen.

Hinder
De zandeilanden en legakkers worden één voor één beschoeid. Tijdens de werkzaamheden zijn die plekken tijdelijk niet bereikbaar. Die terreinen worden dan afgezet met borden en hekken. We proberen in de werkplanning zoveel mogelijk rekening te houden met druk bezochte periodes. Eiland 1 en eiland 4 zullen we buiten het hoogseizoen aanpakken.

Mocht u toch hinder ondervinden, excuses voor het ongemak!