Planning werkzaamheden

beschoeiing-vinkeveense-plassen

Werkzaamheden Vinkeveense Plassen zijn begonnen

De werkzaamheden, aanbrengen en vervangen van de oeververdediging op de Vinkeveense Plassen zijn begonnen. De aannemer heeft in de tweede week van maart de eerste materialen, machines en opslagplaatsen in gereedheid gebracht. In de derde week van maart 2018, is na enige vertraging, begonnen met de plaatsing van de eerste nieuwe oeverwanden en steigers langs zandeilanden en legakkers.

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorheen Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op de hoogte brengen van de planning en werkzaamheden. Ook zullen er borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Planning
De werkzaamheden duren ongeveer een 8 maanden. De werkplanning houdt zoveel mogelijk rekening met druk bezochte plekken en periodes. Prioriteit krijgen de gebieden met de meeste recreatieve waarde. De werklocaties zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar en worden dan afgezet met borden en hekken. Bezoekers worden dringend verzocht niet op het werkterrein te komen. Wij zijn er van bewust dat de werkzaamheden aan deze oeverbescherming overlast met zich mee brengt en we zullen deze tot een minimum proberen te beperken. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Werkzaamheden fase 1
De aanlegplekken voor boten en de meest in het oog springende legakkers krijgen in de eerste fase nieuwe beschoeiing.
Met Zandeiland 8 is begonnen, hierop volgt Zandeiland 3 (achterkant). De legakkers 10/1 en 10/2 zijn hierna aan de beurt, gevolgd door Zandeiland 5 (achterkant). Zand eiland 4 zal als laatste eiland worden aangepakt (september 2018) om de recreanten en gebruikers van de duikzone zo min mogelijk tot overlast te zijn. Het is de bedoeling dat de aannemer Van der Lee / Reimert met de werkzaamheden begin december gereed is.

Op onderstaande kaart is aangegeven waar in de eerste fase nieuwe beschoeiing is gepland.

beschoeiing-fase-1-kaartje