Planning werkzaamheden

beschoeiing-vinkeveense-plassen

Werkzaamheden Vinkeveense Plassen

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorheen Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op de hoogte brengen van de planning en werkzaamheden. Ook zullen er borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Planning
De werkzaamheden duren ongeveer een 8 maanden. De werkplanning houdt zoveel mogelijk rekening met druk bezochte plekken en periodes. Prioriteit krijgen de gebieden met de meeste recreatieve waarde. De werklocaties zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar en worden dan afgezet met borden en hekken. Bezoekers worden dringend verzocht niet op het werkterrein te komen. Wij zijn er van bewust dat de werkzaamheden aan deze oeverbescherming overlast met zich mee brengt en we zullen deze tot een minimum proberen te beperken. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Werkzaamheden
De aanlegplekken voor boten en de meest in het oog springende legakkers krijgen in de eerste fase nieuwe beschoeiing.
De werkzaamheden aan zandeiland 8, zandeiland 3, zandeiland 5 en de legakkers 10/1 en 10/2 zijn afgerond. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden aan het oostgedeelte van zandeiland 4 (zwemstrand). Dit werk wordt zo spoedig mogelijk afgerond voordat de overige gedeeltes van eiland 4 worden vervangen.

In verband met de droogte wordt het grondwerk uitgesteld.

beschoeiing-fase-1-kaartje