Veelgestelde vragen

Hoe worden de werkzaamheden aan de Vinkeveense Plassen gefinancierd?

Voor het beschoeiingsproject is 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld door de deelnemers van Recreatieschap Vinkeveense Plassen (vanaf 1 januari 2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden): gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht. Het doel van deze investering is duurzame beschoeiing, zodat de Vinkeveense Plassen ook in de toekomst een aantrekkelijk recreatiegebied zal blijven.

Welke oevers krijgen nieuwe beschoeiing?

In de eerste werkfase willen we vooral veiligheid en toegankelijkheid van de meest belangrijke recreatiegebieden verbeteren. Het gaat om zandeilanden met veel aanlegplaatsen, veelgebruikte vlonders en legakkers die op de vaarroute liggen. Voor de eerste werkperiode (van maart t/m december 2018) is gekozen voor zandeilanden 8, 3 (achterkant), 5 (achterkant) en 4, legakkers 10/1 en 10/2 en vlonders van zandeiland 1.

De tweede fase begint in 2020. Dan zal bepaald worden welke andere oevers moeten worden aangepakt.

Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden?

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Het Recreatieschap heeft aan Recreatie Midden-Nederland de opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren.

Hoe zorgen jullie voor de natuurwaarde van de Vinkeveense Plassen?

De Vinkeveense Plassen liggen aan een beschermd Natura2000-gebied. Het is een broedplaats voor vogels en herbergt vissoorten. Om de natuurwaarde te behouden, zorgen we voor een gelijk aantal groene oevers. Dit zijn plekken waar geen hoge beschoeiing is en waar bijvoorbeeld watervogels makkelijker kunnen broeden. Groene oevers helpen ook bij het op orde houden van de waterkwaliteit. Als we groene oevers beschoeien, zullen we elders op de Plassen groene oevers aanleggen.

In de tweede werk-fase zal bekeken worden waar speciale otter-trappetjes moeten komen, zodat otters de eilanden en legakkers kunnen betreden.

Welk materiaal wordt gebruikt voor de beschoeiing?
Bij het beschoeien kiezen we voor duurzame materialen. We gebruiken voor de zandeilanden planken die naar schatting minimaal 40 jaar meegaan. De beschoeiingsplanken die deels bestaan uit (gerecycled) kunststof, en deels van hout.

  • Onderkant: Het vurenhouten deel zal in het zand worden geplaatst en is niet zichtbaar. Door de werking van het water op het hout, zullen de planken gaan zetten. Daarmee wint de wand aan stevigheid.
  • Bovenkant: Het wateroppervlak is de meest kwetsbare plek voor beschoeiing. Onder invloed van water en lucht ontstaat hier houtrot. Daarom heeft de plank een kunststof-deel, dat juist hier wordt geplaatst.

Voor de legakkers werken we, uit kostenoverweging, met materiaal dat deels bestaat uit vurenhout en deels uit hardhout. De levensduur van dit materiaal is 25 jaar.