Werkzaamheden Vinkeveense Plassen zijn begonnen

De werkzaamheden, aanbrengen en vervangen van de oeververdediging op de Vinkeveense Plassen zijn begonnen. De aannemer heeft in de tweede week van maart de eerste materialen, machines en opslagplaatsen in gereedheid gebracht. In de derde week van maart 2018, is na enige vertraging, begonnen met de plaatsing van de eerste nieuwe oeverwanden en steigers langs zandeilanden en legakkers.

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorheen Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op de hoogte brengen van de planning en werkzaamheden. Ook zullen er borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Vinkeveense Plassen
Deze mensen werken aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen.