Werkzaamheden Vinkeveense Plassen in voorbereiding

De werkzaamheden aan de Vinkeveense Plassen zijn volop in voorbereiding. De aannemer is de werkterreinen aan uittekenen, en brengt de materialen, machines en opslagplaatsen in gereedheid. Naar verwachting zal in februari 2018 worden begonnen met de plaatsing van de eerste nieuwe oeverwanden en steigers langs zandeilanden en legakkers.

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Vinkeveense Plassen het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om alle voorbereidingen te treffen en de planningen te maken. Zodra duidelijkheid is over de exacte planning en locaties, worden ondernemers, bewoners en andere betrokkenen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook zullen begin volgend jaar borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De werkplanning houdt zoveel mogelijk rekening met druk bezochte plekken en periodes. Prioriteit krijgen de gebieden de meeste recreatieve waarde. De werklocaties zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar en worden dan afgezet met borden en hekken. Bezoekers worden dringend verzocht niet op het werkterrein te komen.

Vinkeveense Plassen
Deze mensen werken aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen.