Werkzaamheden Vinkeveense Plassen zijn begonnen

De werkzaamheden, aanbrengen en vervangen van de oeververdediging op de Vinkeveense Plassen zijn begonnen. De aannemer heeft in de tweede week van maart de eerste materialen, machines en opslagplaatsen in gereedheid gebracht. In de derde week van maart 2018, is na enige vertraging, begonnen met de plaatsing van de eerste nieuwe oeverwanden en steigers langs zandeilanden en legakkers.

Aannemer Van der Lee – Reimert is na een aanbestedingsprocedure gecontracteerd om de werkzaamheden te verrichten. Ingenieursbureau De Aquanoom gaat voor dit project de directievoering doen onder aansturing van Recreatie Midden-Nederland, die namens het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorheen Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het project uitvoert.

Communicatie
De komende periode zullen de betrokken partijen gebruiken om ondernemers, bewoners en andere betrokkenen op de hoogte brengen van de planning en werkzaamheden. Ook zullen er borden worden geplaatst in het gebied om de recreanten op de hoogte te brengen.

Vinkeveense Plassen
Deze mensen werken aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen.

 

Fotoreportage: Een dag op pad met de opzichter

In de stille wintermaanden werkt het Recreatieschap Vinkeveense Plassen volop aan onderhoud. Bezoekers willen als het warmer wordt, immers weer genieten van dit bijzondere gebied. De Vlaamse fotografe Sigrid Spinnox ging een dag mee op inspectie met de boot van het Recreatieschap. En zag hoe mooi dit gebied ook in deze rustige tijd is. Bekijk haar fotoreportage.

 

Eilanden en legakkers krijgen in 2017 nieuwe beschoeiing

Oevers van zandeilanden en enkele legakkers op de Vinkeveense Plassen krijgen nieuwe, duurzame beschoeiingen. Ook worden aanlegplaatsen, vlonders en steigers vervangen. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen gaat komend voorjaar van start met de werkzaamheden.

De huidige beschoeiing is op veel plekken verouderd en aan vervanging toe. Bij sommige oevers spoelt grond achter de beschoeiing weg. Dit is gevaarlijk voor bezoekers, omdat er kuilen in het land komen en metalen bevestigingsmateriaal bloot komt te liggen. Sommige vlonders vertonen houtrot, waardoor risico bestaat op verzakking.

“Met de beschoeiing draagt het Recreatieschap eraan bij dat het groeiend aantal bezoekers aan de Vinkeveense Plassen kan blijven genieten van dit unieke recreatiegebied. De werkzaamheden zorgen voor behoud van de eilanden en verbeteren de toegankelijkheid en veiligheid van aanlegplaatsen”, zegt projectleider Caroline Neessen.

Sinds de aanleg van de zandeilanden in de jaren zestig, heeft het Recreatieschap om de 20 jaar grootschalig beschoeid. Dat gebeurde met hout. De nieuwe beschoeiing van de zandeilanden is van duurzaam materiaal dat 40 jaar meegaat. Het is deels van hout en deels van gerecycled kunststof. Dat materiaal heeft een natuurlijk uitstraling, maar is minder kwetsbaar voor rot. Bovendien is het minder glad dan hout, waardoor het risico op uitglijden op vlonders en steigers kleiner is.

Eind december 2016 start de aanbestedingsprocedure voor de eerste beschoeiingsronde. Naar verwachting lopen de werkzaamheden van april 2017 tot en met april 2018. In deze periode worden de oevers met de meeste aanlegplaatsen en de meeste recreatieve waarde aangepakt. In totaal gaat het om 3,5 kilometer beschoeiing. In 2020 staat een tweede beschoeiingsronde gepland.

Via de website www.werkenaandevinkeveenseplassen.nl blijven mensen op de hoogte van de werkzaamheden van Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen zet zich in om ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied. Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht. Voor de eerste fase van het beschoeiingsproject hebben zij in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Recreatie Midden-Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten namens het Recreatieschap.