42 legakkers Vinkeveense Plassen krijgen nieuwe eigenaar

In totaal krijgen 42 legakkers op de Vinkeveense Plassen een nieuwe eigenaar. Bij een veiling op 18 april 2017, zijn 40 van deze eilandjes verkocht. Via de notaris zijn daarna nog eens 2 eilandjes aan particulieren verkocht.

Twee legakkers die te koop stonden, blijven in handen van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het Recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook deze behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

 

Geslaagde veiling eilandjes Vinkeveense Plassen

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april 2017 is goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. “De belangstelling was goed. Het is een mooi resultaat, dat bijdraagt aan het behoud van het unieke landschap van de Vinkeveense Plassen”, aldus Anco Goldhoorn, bestuurder van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

De veiling bracht in totaal € 440.000 op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Het Recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

Ongeveer de helft van de verkochte legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen drie jaar tijd nieuwe oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van € 50.000. De gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Of bouw mogelijk wordt, is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren.  “We moeten als schap helaas keuzes in de financiering maken. Particulieren zijn gelukkig goed in staat om het onderhoud van legakkers zelf te organiseren. Het is pijnlijk om afscheid te moeten nemen van een deel van de legakkers, maar mooi om te weten dat ze nu wel worden behouden,” aldus Goldhoorn.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Amsterdam en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.

Veilingmeester: “Iedereen moet zich op deze veiling gemakkelijk voelen”

Veilingmeester: “Iedereen moet zich op deze veiling gemakkelijk voelen”

Patrick Becks zal op 18 april de openbare veiling van de 44 legakkers op de Vinkeveense Plassen leiden. In zijn carrière zag hij al heel wat opmerkelijke veilingobjecten voorbij komen. Maar een legakker-veiling is ook voor hem uniek.

Is veilen nog wel van deze tijd?
“Veilen is oer-Hollands. We doen het al sinds de 17e eeuw. In die tijd werd werkelijk alles geveild, gewoon op de hoek van de straat. Nu nog kennen we bloemenveilingen, onroerend goed veilingen en bijvoorbeeld antiekveilingen.”

“Veilen is de meest authentieke manier van verkopen. Niets blijft verborgen. Het marktmechanisme speelt zich letterlijk voor je neus af. Het is spannend om mee te maken en uiterst transparant. Ik vind het daarom ook heel mooi dat juist voor de publieke verkoop van de legakkers, gekozen is voor deze verkoopvorm.”

Wat is volgens u de belangrijkste reden dat mensen mee moeten doen aan de veiling?
“Bij veel andere veilingen zijn de objecten heel verschillend. In dit geval gaat het om 44 soortgelijke objecten. Dat betekent dat mensen die een legakker willen kopen heel veel kans hebben. Als ze het ene kavel mislopen, dan kunnen ze gewoon meebieden op een volgende.”

Veel mensen hebben nog nooit deelgenomen aan een veiling. Wat is uw belangrijkste advies?
“Informeer uzelf zo goed mogelijk. Over uw aankoop, én over het veilingproces. Kom naar de informatieavonden. Schroom niet om daar uw vragen te stellen.”

“Deze veiling is voor mij een kans om nieuwe mensen te laten kennis maken met mijn vak en mijn passie. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om mensen die geen of weinig veilingervaring hebben op hun gemak te stellen. Te zorgen dat ze het proces begrijpen en ook daadwerkelijk gaan meebieden.”

Patrick Becks leidt de veiling van legakkers op 18 april. Vroeger was hij veilingmeester voor grote internationale veilinghuizen zoals Sotheby’s en Bonhams. Daar was hij verantwoordelijk was voor vele adellijke en koninklijke veilingen. Ook leidde hij vele kunst- en liefdadigheidsveilingen.

Hoe de Vinkeveense Plassen ontstonden

De Vinkeveense Plassen zijn door de jaren heen van grote betekenis geweest. Eerst voor het leveren van turf. Daarna voor de winning van zand voor de Amsterdamse Bijlmer. En nu zijn de plassen een belangrijk recreatiegebied met honderdduizenden bezoekers per jaar. 

Het gebied waar nu de Vinkeveense Plassen liggen, was vroeger land. De plassen zijn ontstaan door het afgraven van veen. Veel andere veengebieden werden ingepolderd. Maar Vinkeveen wilde het water behouden. Het dorp hoopte zo bezoekers te trekken. En met succes, weten we nu.

Met veenstekers werd het veen afgegraven. Van veen werd turf gemaakt. Turf is een eeuwenoude brandstof. Na de Tweede Wereldoorlog werd de vraag naar turf kleiner. Kolen en aardgas waren de nieuwe brandstoffen. Toch is in Vinkeveen tot 1975 veen gestoken.

Het natte veen werd op de kant opgeslagen op de zogeheten legakkers. Hier moest het veen drogen.

Van het gedroogde veen werden turven gestoken en te drogen gelegd.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden miljoenen kubieke meters zand uit die plassen weggezogen. Dit zand diende als ondergrond voor de Bijlmermeer en de aanleg van de A2.

Door de zandwinning ontstond een ruim vijftig meter diepe trechter in de plas. Om het achterland te beschermen tegen wegdrijven richting de plassen, werden zandeilanden aangelegd.

Het karakteristieke landschap van de Vinkeveense Plassen is tegenwoordig het decor van een uniek en veelgebruikt recreatiegebied. Op slechts een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht.

 

Volop media-aandacht voor legakker-verkoop

Met een rondvaartboot trokken afgelopen woensdag vertegenwoordigers van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en gemeente De Ronde Venen over de plassen. Als aftrap van de verkoopcampagne voor 44 legakkers, zetten zij symbolisch een te koop-bord op één van de eilandjes. Veel Nederlandse media waren aan boord om dit vast te leggen.

Koop een eilandkoop een eilandkoop een eiland

“Hartstikke mooi dat op deze manier heel veel mensen in Nederland op de hoogte zijn gebracht van de veiling op 18 april. En dat dit bijzondere recreatiegebied Vinkeveense Plassen de aandacht krijgt, die het verdient,” aldus Daniel Bentveld, projectleider van de veiling.

Enkele berichten uit de media:

 

Openbare veiling van 44 eilanden in de Vinkeveense Plassen

Openbare veiling van 44 eilanden in de Vinkeveense Plassen

Een eigen onbewoond eilandje bezitten in een uniek recreatiegebied? Dat is nu mogelijk. Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 zogenaamde legakkers onder de hamer; langwerpige smalle eilandjes, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. Op 18 april aanstaande is de openbare veiling, in Vinkeveen. Vandaag, 1 maart 2017, begint de verkoopcampagne.

“Op je eigen eiland is het heerlijk vertoeven. Je bootje aanleggen, picknicken, genieten van het uitzicht, de rust, de weidsheid. Alleen of met vrienden. En dat op een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht”, aldus Anco Goldhoorn, wethouder van gemeente De Ronde Venen en bestuurder van Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Het Recreatieschap, huidige eigenaar van deze legakkers, wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Legakkers, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren krijgen de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Ongeveer de helft van de te verkopen legakkers heeft een beschoeiingsverplichting; de nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van het landschap van de Vinkeveense Plassen. “Het is best emotioneel om ze van de hand te doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ze voor de plassen op die manier juist kunnen behouden”, aldus Anco Goldhoorn.

Het plassengebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom gelden beperkende regels in het bestemmingsplan. Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de legakkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd.

Voor geïnteresseerden zijn twee voorlichtingsavonden gepland in sociaal cultureel centrum De Boei in Vinkeveen op 20 en 29 maart aanstaande.

Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten, met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.