Ondernemers gezocht – uitnodiging marktconsultatie zandeilanden

Uitnodiging marktconsultatie zandeilanden Vinkeveense Plassen.

Datum: dinsdag 28 november 2017 – inloop tussen 19.00 en 22.00 uur.

Locatie: Event centre Apollohotel – afslag A2 – Vinkeveen.

De gemeente Ronde Venen en het Recreatieschap zoeken naar een nieuwe toekomst voor de Vinkeveense Plassen. Een prachtig recreatiegebied langs de A2 met jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers onder de rook van Amsterdam. Wij willen hierbij nadrukkelijk ruimte maken voor recreatief ondernemerschap. Ondernemers kennen – veel beter dan de overheid – de behoefte van de toekomstige recreant! 

Vol verwachting nodigen wij u uit om uw ideeën, plannen en wensen te presenteren voor toeristisch-recreatieve (her)ontwikkeling van de mooie zandeilanden van de Vinkeveense Plassen. Wij denken bijvoorbeeld aan horeca, waterwoningen en een klimbos. Maar u verrast ons vast met  minder traditionele initiatieven.

Creëer uw eigen mogelijkheden op de zandeilanden

De gemeente werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor het Plassengebied met meer ruimte voor ondernemerschap. U kunt met uw inbreng mede bepalen waar dit plan úw ondernemerschap mogelijk maakt.

Recreatieschap zoekt kansrijke initiatieven

Het is bovendien een mooie voorbereiding op de vraag van het Recreatieschap. Na de zomervakantie van 2018 gaat het schap op zoek naar ondernemers met kansrijke initiatieven voor de zandeilanden. Het biedt dan de eilanden te pacht aan.

Kom voor informatie – denk mee en/of deel vertrouwelijk uw plannen

Tijdens de avond kunt u op kaarten, in meedenksessies en individueel (vertrouwelijk) aangeven hoeveel bebouwing u waar rendabel vindt. Waar past een watercamping, horeca of wellness? Hoeveel m2 heeft  u nodig? De gemeente informeert u over de voorwaarden, van parkeren tot riolering en elektriciteit. U kunt per cluster zandeilanden meedenken over de invulling en er is tijd om te netwerken. En mocht u vertrouwelijk uw plannen met ons willen delen, dan staan collega’s u te woord in aparte ruimtes.

Programma

Inloop van 19.00 – 19.30 uur Drie informatiesessies bestemmingsplan Plassengebied

 • 19.30 – 19.45 uur
 • 20.15 – 20.30 uur
 • 21.00 – 21.15 uur

Drie parallelle meedenksessies over de zandeilanden

 • 19.45 – 20.30 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden
 • 20.30 – 21.15 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden
 • 21.15 – 22.00 uur zandeilanden 1, 2 en Winkelpolder/zandeilanden 4, 5/overige zandeilanden

Individuele vertrouwelijke gesprekken

 • 19.30 – 22.00 uur – ieder kwartier

Netwerken doorlopend van 19.30 tot 22.00 uur

Hier vindt u een »totaaloverzicht van het programma.

Van plan om te komen? Meldt u zich dan uiterlijk 27 november aan

U kunt zich aanmelden via »het aanmeldformulier.

Graag willen we van u weten waar uw interesse naar uit gaat. Er zijn meerdere combinaties mogelijk.

Bent u verhinderd en wel ideeën? Deel ze dan per mail of telefoon

U kunt uw wensen en ideeën doorgeven aan Coen van Beusekom, adviseur exploitatie Recreatieschap. Per mail: c.van.beusekom@recreatiemiddennederland.nl of telefonisch: 06 29 07 89 39.

Bijeenkomst Gemeente De Ronde Venen: “Wat kunt u bijdragen aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen?”

Bijeenkomst Gemeente De Ronde Venen: “Wat kunt u bijdragen aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen?”

Gemeente De Ronde Venen maakt momenteel een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden, wil de gemeente toe naar een situatie waarin de regels en de bebouwing beter met elkaar kloppen.

Op 26 september 2017 gaat de gemeente tijdens de bijeenkomst met aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we hier samen aan kunnen werken, wat eigenaren of gebruikers van de legakkers dan van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente dan van hen mag verwachten. Tussen 19.15 en 21.30 uur bent u van harte welkom in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Wel vraagt de gemeente om u van te voren aan te melden. Dit kan via www.derondevenen.nl/bebouwingvinkeveenseplassen

Hoewel er op dit moment nog (bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er veel blokhutten en andere bouwsels. In het bestemmingsplan waar nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd mag worden, hoe groot dat dan mag zijn en onder welke voorwaarden.Deze nieuwe regels maakt de gemeente omdat ze graag wil dat recreëren, natuur en waterkwaliteit samen gaan. Dat is namelijk de kracht van de Vinkeveense Plassen.

Programma bijeenkomst 

Thematafels over: bebouwing – voorzieningen – inrichting

In het nieuwe bestemmingplan komen duidelijke regels voor bebouwing en voor wat u mag doen op uw legakker. Hoe die regels er uit kunnen zien, wordt nu nog onderzocht. We willen met u alvast vooruit kijken naar het moment dat de nieuwe regels er zijn. En dan? Aan verschillende tafels gaan we met u daarover in gesprek aan de hand van de volgende thema’s:

 • Bebouwing: Wat als u bouwsel te groot is? Of als er teveel bouwsels op een legakker staan?
 • Voorzieningen: Er komen ook afspraken over lozing van afvalwater, aanleg van stukjes natuur, inzameling van afval, opwekking van energie en andere voorzieningen.
 • Inrichting: Er komen ook duidelijke afspraken over de inrichting van de akkers. Met welk soort beplanting, beschoeiing, de plaats van gebouwtjes en andere bebouwing.

Toelichting op het proces en stand van zaken bestemmingsplan

Tijdens deze avond kunt u op drie momenten naar een toelichting op het proces en de stand van zaken van het bestemmingsplan Plassengebied. Hier leggen we uit waarom het nodig is regels te maken, hoe we dit aanpakken en wanneer u hierover ongeveer duidelijkheid kunt verwachten. Dit is om 19.30 uur, 20.15 uur en om 21.00 uur

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Nog vier eilandjes in de Vinkeveense Plassen te koop

Tijdens de veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april 2017 zijn uiteindelijk 40 van de 44 legakkers verkocht. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft besloten de vier overgebleven eilanden andermaal te koop aan te bieden. Serieus geïnteresseerden kunnen zich tot 3 mei 2017, 16.00 uur inschrijven bij de notaris en een schriftelijk bod uitbrengen op een kavel naar keuze.

Dit besluit is genomen nadat bleek dat er ook na de veiling belangstelling was voor de eilandjes. Mensen die zich voor de veiling te laat inschreven, die tijdens de veiling achter het net visten of mensen die alsnog interesse in een eiland hebben, krijgen nu een laatste kans eigenaar te worden van legakker 3, 19, 41 of 42.

De notaris bepaalt na de sluitingstermijn van de inschrijving het hoogste bod per kavel. De hoogste bieder is in principe (afhankelijk van de gunning door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen) de eigenaar van de kavel.

Legakkers zijn langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De opbrengst van de gehele verkoop van de legakkers komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Geslaagde veiling eilandjes Vinkeveense Plassen

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april 2017 is goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. “De belangstelling was goed. Het is een mooi resultaat, dat bijdraagt aan het behoud van het unieke landschap van de Vinkeveense Plassen”, aldus Anco Goldhoorn, bestuurder van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

De veiling bracht in totaal € 440.000 op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Het Recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

Ongeveer de helft van de verkochte legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen drie jaar tijd nieuwe oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van € 50.000. De gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Of bouw mogelijk wordt, is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren. “We moeten als schap helaas keuzes in de financiering maken. Particulieren zijn gelukkig goed in staat om het onderhoud van legakkers zelf te organiseren. Het is pijnlijk om afscheid te moeten nemen van een deel van de legakkers, maar mooi om te weten dat ze nu wel worden behouden,” aldus Goldhoorn.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Amsterdam en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.