Bijeenkomst Gemeente De Ronde Venen: “Wat kunt u bijdragen aan de toekomst van de Vinkeveense Plassen?”

Gemeente De Ronde Venen maakt momenteel een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden, wil de gemeente toe naar een situatie waarin de regels en de bebouwing beter met elkaar kloppen.

Op 26 september 2017 gaat de gemeente tijdens de bijeenkomst met aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we hier samen aan kunnen werken, wat eigenaren of gebruikers van de legakkers dan van de gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente dan van hen mag verwachten. Tussen 19.15 en 21.30 uur bent u van harte welkom in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Wel vraagt de gemeente om u van te voren aan te melden. Dit kan via www.derondevenen.nl/bebouwingvinkeveenseplassen

Hoewel er op dit moment nog (bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er veel blokhutten en andere bouwsels. In het bestemmingsplan waar nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd mag worden, hoe groot dat dan mag zijn en onder welke voorwaarden.Deze nieuwe regels maakt de gemeente omdat ze graag wil dat recreëren, natuur en waterkwaliteit samen gaan. Dat is namelijk de kracht van de Vinkeveense Plassen.

Programma bijeenkomst 

Thematafels over: bebouwing – voorzieningen – inrichting

In het nieuwe bestemmingplan komen duidelijke regels voor bebouwing en voor wat u mag doen op uw legakker. Hoe die regels er uit kunnen zien, wordt nu nog onderzocht. We willen met u alvast vooruit kijken naar het moment dat de nieuwe regels er zijn. En dan? Aan verschillende tafels gaan we met u daarover in gesprek aan de hand van de volgende thema’s:

  • Bebouwing: Wat als u bouwsel te groot is? Of als er teveel bouwsels op een legakker staan?
  • Voorzieningen: Er komen ook afspraken over lozing van afvalwater, aanleg van stukjes natuur, inzameling van afval, opwekking van energie en andere voorzieningen.
  • Inrichting: Er komen ook duidelijke afspraken over de inrichting van de akkers. Met welk soort beplanting, beschoeiing, de plaats van gebouwtjes en andere bebouwing.

Toelichting op het proces en stand van zaken bestemmingsplan

Tijdens deze avond kunt u op drie momenten naar een toelichting op het proces en de stand van zaken van het bestemmingsplan Plassengebied. Hier leggen we uit waarom het nodig is regels te maken, hoe we dit aanpakken en wanneer u hierover ongeveer duidelijkheid kunt verwachten. Dit is om 19.30 uur, 20.15 uur en om 21.00 uur

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.